FASTEST 450 PRACTICE TIMES: MINNEAPOLIS SUPERCROSS

Eli Tomac is you fastest qualifier in Minneapolis.

ELI TOMACJAMES STEWARTminneapolisMOTOCRSSmxaryan dungeySUPERCROSSsx