ZEPTEJTE SE MXPERTS: STUDENÝ PLYN VERSUS HORKÝ PLYN

Vážený MXA,
Vždy jsem slyšel, že studený benzín vyrábí více energie než horký benzín. Měl bych dávat svůj plyn do ledové truhly?

Benzín ve vašem kole je horký. Nejen když hoří, ale jak sedí. Vystaveno přímému slunečnímu světlu, v černé nádrži na plyn nebo červené plynové plechovce může palivo dosáhnout teploty přesahující 100 stupňů. I v nejlepším případě bude mít váš benzín stejnou teplotu jako venkovní vzduch (při 95-stupňovém dni, to znamená 95-stupňový plyn). Bylo prokázáno, že studený plyn může produkovat více energie než teplý plyn. Ale věda stranou, v reálném světě to není tak jednoduché.

Proč ne? Přírůstek koňské síly, který je v každém případě velmi malý, je způsoben tím, že studený plyn je hustší; avšak v teplém 85stupňovém dni, než do nádrže nalijete 50stupňový studený plyn (což by vyžadovalo, abyste ho přinesli na trať v ledové truhle), jeďte na startovní čáru a seďte tam 10 minut čekání na start závodu se výrazně sníží 35stupňový rozdíl v teplotě paliva, zejména proto, že palivová nádrž je umístěna přímo nad teplem Bunsonova hořáku velmi horkého čtyřdobého motoru a výfukového potrubí.

Dynamizovali jsme studený a teplý plyn, abychom zjistili, zda je rozdíl měřitelný.

Zde jsou přehledy: (1) MXA provedl dyno test porovnávající 85stupňové palivo a 50stupňové palivo a zjistil, že špičkový výkon je totožný s horkým i studeným benzínem. Našli jsme velmi malé zlepšení při vysokých otáčkách (po špičce) s chladnějším palivem, ale byl to velmi malý procentuální nárůst ve velmi úzkém rozsahu otáček a zmizel během pouhých minut, jak se palivo zahřálo. (2) Studený benzín stabilizoval výkon při vysokých otáčkách a udržoval to, co produkoval déle než teplý plyn. Udržování plynu tak chladného, ​​jak je to možné, před startem motocyklu tedy nabídne malou výhodu výkonu na začátku, ale rychle odezní. Je zde však mírný nárůst. (3) Bohužel, protože neexistuje nic takového jako chlazený plynový zásobník, studený plyn se vrátí na okolní teplotu během několika minut (pomocí tepla Bunsonova hořáku generovaného pod nádrží z horního konce a výfukového potrubí). Z toho plyne, že udržovat plyn tak chladný, jak je to jen možné, před startem motocyklu nabídne malou výhodu v koňských silách na startu a v prvních několika kolech, kterou je však velmi obtížné dosáhnout. A místnímu závodníkovi to za ty potíže nestojí.

Mohlo by se Vám také líbit