Ετικέτα περιήγησης

t-6 εξάτμιση τιτανίου

ΔΟΚΙΜΗ ΟΜΑΔΑ MXA: PRO CIRCUIT 2020-21 YZ450F TI-6 EXHAUST SYSTEM

Έδωσε ομαλότερη δύναμη από κάτω προς τα κάτω με μια πιο αίσθηση αγκίστρωσης που έκανε το ποδήλατο ευκολότερο να οδηγεί έξω από στροφές Το μεσαίο εύρος είναι όπου το σύστημα Pro Circuit λάμπει πραγματικά.