ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ


27 Μαΐου… Pekka Vehkonen 1964


27 Μαΐου… Robbie Reynard 1977
29 Μαΐου… Donald Upton


29 Μαΐου… Vsevolod Brylyakov 1995

29 Μαΐου… Ben Lamay 1991


29 Μαΐου… Ove Lundell 1930

28 Μαΐου… Tom Moen 1958
29 Μαΐου… Jeff “Iron” Montgomery


29 Μαΐου… Josh Mosiman


30 Μαΐου… Andrew McFarlane 1977
31 Μαΐου… Graeme Irwin 1991

31 Μαΐου… Gary Semics 1954
31 Μαΐου… Rick Burgett


31 Μαΐου… Dylan Ferrandis 1994

1 Ιουνίου… Tanel Leok 1985
1 Ιουνίου… Matt Biscelgia 1995

Andrew McFarlaneDylan FerrandisΣμιμ Γκάριματ λεμόνιμοτοκρόςγενέθλια motocrossmxamxa bithdaysMXGPray sommoSTEVE WISESupercrosstanel leokαγόρια γενεθλίων αυτής της εβδομάδας