ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΣΤΟΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΝΑ ΑΓΓΕΛΕΙ…

υψηλό σημείο εθνικόΤΖΕΪΜΣ ΣΤΙΟΥΑΡΤμοτοκρόςmt. morris εθνικόΡάιαν ΝτάντζιSUZUKI