CARINSKI DIJELOVI TVRTKE KAWASAKI | ZNANOST SUPERCROSS

Mitch Payton i Jeremy McGrath iz Pro Circuita prelaze neke prilagođene dijelove koje tvornički vozači koriste kako bi prilagodili veličinu svojih osobnih preferencija.

tvornički biciklitvornički kawasakiZNANOST SUPERCROSSSupercross