DEL TO: Vi tar deg dit du ikke kan dra! FINN DET DEKK BUBBA BRUKER, SE DEN NYE SCOTT GOGGLEEN & TALK TIL RON LECHIEN

bubba stewartbubbas verdenJAMES STEWARTmotocrossmotocross handlingron lechienscottebriller