TA EN RUTT AV DAGENS RED BUD MOTOCROSS DES NATIONS-SPOR

Ta en omvisning på dagens 2022 Motocross des Nations-bane på Red Bull med to av de raskeste kvalifiseringskampene for Team USA og Team Switzerland. Banen vil være mye mer banket opp mot slutten av B-finalen (for å sette en siste nasjon i 40-mannsfeltet) og de tre motos.

2022 Motocross des Nations2022 Motocross of Nations2022 MXdNChase Sextonjeremy kloakkmotocross des NationsRØD BUD