MXAs FOTO AV UKEN: VI KAN FORTALE HVEM VEI ER OPP, MEN RESTEN ER FUZZY

Kommer eller går?

Jon Ortner skjøt dette bildet på Glen Helens REM-spor. Det ser ut til at raceren Marc Crosby (66) glemte sin heldige kaninfot og har snudd seg rundt midtmotoen for å gå tilbake til gropene for å få den. Ikke sant. Det er en optisk illusjon skapt av forkortelsen av Ortners lange linse. Linsen bringer bakgrunnsmotivene nærmere forgrunnen enn de egentlig er. Faktisk krysser Marc en stigning på vei i riktig retning på banen, mens rytterne bak ham er på en helt annen del av banen (atskilt av en liten dal).

 

Du vil kanskje også like