SPØR MXPERTSENE: BRENNSTOFFINJISERT ELLER LUFTINJEKTERT TO-STREK

Legg merke til mangelen på drivstoffledninger på Husqvarnas totaktsgasshus.

Kjære MXperts,
Hva er forskjellen på et firetakts EFI-gasspjeldhus og et totakts-EFI-gasspjeldhus? Jeg så et drivstoffinjisert KTM 300XC-TPI totaktslag hos min lokale forhandler. Jeg så nøye på gasshuset, og den så ut som den på KTM 450SXF. Hvorfor kunne ikke KTM, Husky og TM bare bruke det eksisterende gasshuset i stedet for å finne opp hjulet på nytt?

Se igjen. Du vil ikke se drivstoffledninger som går til gasspjeldet til en KTM, Husky eller TM bensininjisert totakts. På en firetaktsinnføring injiseres drivstoffet på gasshuset i luftstrømmen som kommer gjennom gasshusets venturi. Luften og det injiserte drivstoffet danner en brennbar blanding som antennes når den komprimeres i et firetakts forbrenningskammer. Totakts drivstoffinnsprøytning bruker bare gasshuset for å måle luftmengden i veivhusene. Drivstoffet injiseres ikke i motoren før luften i veivhuset pumpes inn i overføringsportene. På et drivstoffinjisert totaktslag kommer luften gjennom gasshuset, men drivstoffet går forbi gasshuset og går rett til overføringsportene, der luft og drivstoff tåkes på vei til forbrenningskammeret. Åpenbart må to-takts ha olje blandet i bensinen, men et drivstoff-injisert totakts forblander ikke gass / oljeblandingen i en gassdunk; i stedet injiseres oljen i luftveien med en oljering i Autolube-stil som styrer blandingsforholdet via ECU.

Du vil kanskje også like