DREAM JOBS: ŻYCIE CO UWIELBIAJ

CHUCK KOBER
FABRYCZNY NARODOWY KIEROWNIK SPRZEDAŻY EFFEX

PUNKT ROZPOCZĘCIA: „Miałem kolegę, z którym ścigałem się, który pracował w O'Neal Racing. Stanowisko otworzyło się i byłem zainteresowany, więc złożyłem podanie. Pracę w O'Neal rozpocząłem w 1996 roku. Jak na ironię ten sam znajomy skontaktował się ze mną na początku 2008 roku, aby sprawdzić, czy będę zainteresowany pracą w Factory Effex. Rok po tym, jak zostałem zatrudniony, awansowałem na stanowisko krajowego kierownika sprzedaży i nie oglądałem się za siebie. ”

PRACA: „Nadzoruję wszystkie aspekty sprzedaży firmy, w tym sprzedaż detaliczną, dealerów, eksport i konta dystrybutorów. Osobiście obsługuję wszystkie nasze konta eksportowe, a także kilka większych kont internetowych i kont dealerskich. Najlepszą częścią mojej pracy jest praca dla firmy, która rozwija się i nieustannie zmienia nasz sposób myślenia oraz dostosowuje się do różnych warunków rynkowych, z jakimi mamy do czynienia na całym świecie ”.

Wymarzona pracaefekt fabryczny