FOX RACEWAY NATIONAL | 450 QUALIFYING RESULTA (UPDATED)

450 KATOTOHANAN NA MGA RESULTA MULA SA FOX RACEWAY MOTOCROSS NATIONAL

ELi Tomac 2019 Fox National pala motocross raceway-8375Sunog na si Eli Tomac sa Pala. 

Ang Fox Raceway ay tahanan ng ikot na ikot ng 2 AMA panlabas na National motocross series. Sa huling katapusan ng linggo sa Hangtown na isang kagiliw-giliw na karera sa putik, ang maaraw na mga kondisyon sa Pala ay magpapakita ng isang mas mahusay na sukat kung saan naroroon ang lahat ng 2019 rider. Si Ken Roczen ay tumingin sa kontrol at mabilis noong nakaraang katapusan ng linggo. Ang tanong ay maaari ba niyang putulin ang sunod na panalong kampeonato ni Eli Tomac? Sa unang kwalipikadong sesyon pinangunahan ni Eli Tomac ang singil sa oras na 450: 2 lap. Pinalo ni Ken Roczen si Tomac na pinakamabilis na kandungan sa ikalawang session ng 08.757.

250 mga kwalipikadong resulta mabuhay

2019 FOX RACEWAY NATIONAL | BUONG COVERAGE

450 NG BUONG Kwalipikasyon 

Ken Roczen 2019 Fox National pala motocross raceway-8677Pinangunahan ni Ken Roczen ang pinuno ng board sa 450 na klase. 

POS. # NAME Pinakamahusay na TIME
1 94 Ken Roczen 2: 15.236
2 1 Eli Tomac 2: 15.263
3 25 Marvin Musquin 2: 16.676
4 51 Justin Barcia 2: 16.800
5 2 Si Cooper Webb 2: 16.906
6 16 Zachary Osborne 2: 17.280
7 21 Jason Anderson 2: 17.674
8 14 Cole Seely 2: 18.419
9 46 Justin Hill 2: 19.148
10 4 Blake Baggett 2: 19.879
11 19 Justin Bogle 2: 20.011
12 41 Ben Lamay 2: 21.947
13 48 Cody Cooper 2: 22.108
14 69 Jake Masterpool 2: 22.719
15 309 Jeremy Smith 2: 23.300
16 103 Dean Ferris 2: 23.313
17 43 Mga Towers ng Tyler 2: 23.460
18 56 Lorenzo Locurcio 2: 23.708
19 101 Fredrik Noren 2: 23.782
20 477 Mga Todd Waters 2: 23.880
21 49 Henry Miller 2: 24.505
22 929 Taiki Koga 2: 24.809
23 68 Brandan Leith 2: 24.911
24 54 Dylan Merriam 2: 25.063
25 718 Toshiki Tomita 2: 25.456
26 85 Maglakas-loob Demartile 2: 25.585
27 74 Cade Autenrieth 2: 26.637
28 332 Dustin Taglamig 2: 26.644
29 637 Robert Piazza 2: 26.726
30 82 Justin Hoeft 2: 27.143
31 218 Erki Kahro 2: 27.644
32 444 Si Caleb Tennant 2: 27.657
33 876 Christopher Alldredge 2: 27.667
34 314 Tyler Stepek 2: 27.898
35 140 Austin Kouba 2: 27.948
36 383 Casey Brennan 2: 28.212

Pangunahing 36 KATAYO SA MOTOS

37 577 Felix Lopez 2: 28.416
38 621 RJ Wageman 2: 28.513
39 221 Mathias Jorgensen 2: 28.527
40 234 McCoy Brough 2: 28.718
41 227 DerekKelley 2: 28.770
42 700 JamesWeeks 2: 28.984
43 647 MatthewHubert 2: 29.242
44 526 Colton Aeck 2: 30.018
45 403 Keylan Meston 2: 30.175
46 246 Pagkakataon Blackburn 2: 30.344
47 329 Chad Gores 2: 30.508
48 841 Jeffrey Walker 2: 32.062
49 934 Brian Medeiros 2: 32.101
50 292 Kolton Dean 2: 32.291
51 482 Riley Brough 2: 32.871
52 446 Blaine Silveira 2: 33.188
53 555 Jeremy Byrne 2: 34.173
54 892 Garret Loppolo 2: 34.658
55 165 Kris Keefer 2: 34.974
56 173 Grant Wall 2: 35.016
57 767 Mason Wharton 2: 35.539
58 909 JacobS mith 2: 35.970
59 229 Francisco Martini 2: 36.169
60 169 Dylan Kappeler 2: 36.452
61 565 Dominic DeSimone 2: 36.668
62 661 Noah Chambers 2: 37.141
63 231 Robert Wilson 2: 37.168
64 553 Brent Rouse 2: 38.039
65 579 Alex O'Dell 2: 38.356
66 272 Rory Sullivan 2: 39.204
67 845 Bryan O'Neil 2: 41.588
68 588 Kurt Thomas 2: 41.785
69 182 Mason Olson 2: 42.651
70 402 Samuel Greenawalt 2: 42.826
71 254 Cody Briner 2: 43.095
72 917 Drew Thomas 2: 46.852
73 225 Brett Stralo 2: 58.185


450 KONSOLASYON SA RADO (Pangunahing 4 KATAYO)

POS.
#
RIDERHOMETOWN
1
85
DareDemartileLincoln, CA
2
700
JamesWeeksPuntaGorda, FL
3
876
ChristopherAlldredgeRedmond, O
4
383
CaseyBrennanAlbuquerque, NM
5
246
ChanceBlackburnSpokane, WA
6
577
FelixLopezMexico
7
565
DominicDeSimoneLasVegas, NV
8
314
TylerStepekMountAiry, MD
9
841
JeffreyWalkerSylvania, OH
10
892
GarretIoppoloLincoln, CA
11
553
BrentRouseTorrance, CA
12
934
BrianMedeirosKoloa, HI
13
165
KrisKeeferHesperia, CA
14
195
KeatonWardBozeman, MT
15
402
SamuelGreenawaltJacksonville, FL
16
588
KurtThomasLasVegas, NV
17
335
JeremyMcCoolTwentyninePalms, CA
18
446
BlaineSilveiraLemoore, CA
19
231
RobertWilsonVacaville, CA
20
229
FranciscoMartiniEscondido, CA
21
767
MasonWhartonBrushPrairie, WA
22
169
DylanKappelerRedwoodCity, CA
23
182
MasonOlsonSparks, NV
24
661
NoahChambersOxford, PA
25
579
AlexO'DellPittsburgh, PA
26
254
CodyBrinerSierraVista, AZ
27
917
DrewThomasIone, CA
28
909
JacobSmithRescue, CA
29
292
KoltonDeanWestJordan, UT
30
225
BrettStraloValleyCenter, CA
31
447
DevenRaperMesa, AZ
32
354
MatthewTothEllwoodCity, PA
33
329
ChadGoresNewportBeach, CA
1 85 Maglakas-loob Demartile
2 700 James Weeks
3 876 Christopher Alldredge
4 383 Casey Brennan
5 246 Pagkakataon Blackburn
6 577 Felix Lopez
7 565 Dominic DeSimone
8 314 Tyler Stepek
9 841 Jeffrey Walker
10 892 Garret Loppolo
11 553 Brent Rouse
12 934 Brian Medeiros
13 165 Kris Keefer
14 195 Keaton Ward
15 402 Samuel Greenawalt
16 588 Kurt Thomas
17 335 Jeremy McCool
18 446 Blaine Silveira
19 231 Robert Wilson
20 229 Francisco Martini
21 767 Mason Wharton
22 169 Dylan Kappeler
23 182 Mason Olson
24 661 Noah Chambers
25 579 Alex O'Dell
26 254 Cody Briner
27 917 Drew Thomas
28 909 Jacob Smith
29 292 Kolton Dean
30 225 Brett Stralo
31 447 Si Deven Raper
32 354 Si Matthew Toth
33 329 Chad Gores

 

 

450 SESYO 1 KATOTOHANAN NA MGA RESULTA 

POS. # RIDER Pinakamahusay na TIME
1 1 Eli Tomac 2: 08.757
2 4 Blake Baggett 2: 09.167
3 16 Zachary Osborne 2: 09.878
4 25 Marvin Musquin 2: 10.045
5 21 Jason Anderson 2: 10.276
6 94 Ken Roczen 2: 10.380
7 2 Si Cooper Webb 2: 10.528
8 46 Justin Hill 2: 11.133
9 51 Justin Barcia 2: 12.157
10 14 Cole Seely 2: 13.085
11 43 Mga Towers ng Tyler 2: 13.945
12 101 Fredrik Noren 2: 14.088
13 41 Ben Lamay 2: 15.065
14 69 Jake Masterpool 2: 15.321
15 227 Derek Kelley 2: 15.676
16 48 Cody Cooper 2: 15.983
17 477 Mga Todd Waters 2: 16.015
18 56 Lorenzo Locurcio 2: 16.106
19 68 Brandan Leith 2: 16.627
20 309 Jeremy Smith 2: 16.700
21 54 Dylan Merriam 2: 16.972
22 19 Justin Bogle 2: 17.026
23 218 Erki Kahro 2: 17.359
24 332 Dustin Taglamig 2: 17.400
25 929 Taiki Koga 2: 17.435
26 718 Toshiki Tomita 2: 17.842
27 74 Cade Autenrieth 2: 17.843
28 103 Dean Ferris 2: 18.230
29 637 Robert Piazza 2: 18.449
30 49 Henry Miller 2: 18.650
31 85 Maglakas-loob Demartile 2: 19.172
32 62 Alex Ray 2: 19.349
33 383 Casey Brennan 2: 19.963
34 314 Tyler Stepek 2: 20.836
35 700 James Weeks 2: 20.858
36 403 Keylan Meston 2: 21.351
37 292 Kolton Dean 2: 21.366
38 329 Chad Gores 2: 21.920
39 447 Si Deven Raper 2: 22.109
40 221 Mathias Jorgensen 2: 22.648
41 876 Christopher Alldredge 2: 23.234

 

Maaaring gusto mo rin