SUMUBOK SA MARAMING PILIT AT PILIKO NG 2023 HOUSTON SUPERCROSS TRACK

Gustung-gusto namin na ang Supercross ay sa wakas ay umakyat sa plato at natanto na hindi ka maaaring tumakbo sa parehong track linggo-linggo. Kailangan mong kick out ang mga jam. Kailangan mong maging mapag-imbento, sumubok ng mga bagong bagay at basagin ang inaamag na lumang amag—at iyon ang ginawa ng unang tatlong disenyo ng track ng 2023—at kung ano ang hangarin ng Houston Supercross.