HINDI MAKITA ANG RETRO NG HONDA PARA SA LINGGONG ITO


Lahat ng bisikleta ni Justin Barcia ay nagawa ang lahat upang magmukhang katulad ng dalawang-stroke ni Donnie Hansen ng 1982 na two-stroke. Mahalin ang pekeng bota ng tinidor.


Lahat ng bike ni Donnie Hansen ay tapos na upang magmukhang ... oh oo. Ito ang tunay na hitsura.

HondaJUSTIN BARCIAmotocrtossmxaSUPERCROSS