MGA TALAGA NG JEFF WARD TUNGKOL SA IYONG UNANG-LAHAT NG MGA SUPERCROSS SA 16 YEARS OLD AT 4 FOOT, 11 INCHES TALLKS

jeff wardKAWASAKImotocrossmxamxdnSUPERCROSS