BIRTHDAY BOYS NGAYONG LINGGO: BENGT, SPUD & MARTY


Hunyo 22 ... Jeff Ward 1961
Hunyo 22 ... Ronnie Faisst 1977
Hunyo 23 ... Tim Cotter
Hunyo 23 ... Travis Baker 1990


Hunyo 24 ... Petar Petrov 1984
Hunyo 24 ... Tucker Hibbert 1994
Hunyo 24…Calvin Vlaanderen 1996


Hunyo 26 ... Bengt Aberg 1944
Hunyo 26 ... Carl Nunn 1979
Hunyo 27 ... Craig Rood
Hunyo 28 ... Spud Walters

Fred Andrews noong 1990
Hunyo 29 ... Fred Andrews 1965
Hunyo 29 ... Bob Haro
Hunyo 29 ... Ford Dale 1988


Hunyo 29 ... Marty Tripe 1956

>
Hunyo 29 ... Matt Rebeaud 1982

 

Maaaring gusto mo rin