“THIS WEEK IN MXA WITH JOSH MOSIMAN”: KANO ANG PAGSASANAY SA CLUBMX?

Habang mabilis na lumalapit ang AMA Nationals, ipinadala ng MXA ang A-Team ni Josh Mosiman at ang videographer na si Trevor Nelson sa buong bansa sa Chesterfield, South Carolina, upang magsikap sa isang linggong pagsasanay, pagsubok at paglilibot sa pasilidad ng ClubMX. Pagkatapos, bumalik sila sa buong bansa upang makakuha ng higit pang paghahanda sa karera sa Glen Helen "Stopwatch National" noong Huwebes. Napakaraming lumilipad at sumakay.

 

Maaaring gusto mo rin

Mga komento ay sarado.